ආරක්ෂිත අන්තර්ජාලය

සියලු දෙනාටම අන්තර්ජාලය ආරක්ෂිත තැනක් බවට පත් කිරීමට අපි උදවු කරමු.

අපට අපගේ ම පරිශීලකයන්ට පමණක් නොව, සමස්තයක් ලෙස සබැඳි ලෝකයාටම ප්‍රතිලාභ අත්පත් කර දෙන ආරක්ෂක තාක්ෂණය දියුණු කිරීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇත. අපි අපගේ සේවා ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට තාක්ෂණය නිර්මාණය කරන විට, අප සියලු දෙනාගේ යහපත සඳහා එය බෙදා හදා ගැනීමට අවස්ථා සොයා ගනිමු. එමෙන්ම තර්ජන කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වන බැවින්, අපගේ අනුවර්තී, ඉදිරි දැක්මක් සහිත ක්‍රියාමාර්ග වෙනත් සමාගම් අනුගමනය කිරීම සඳහා පදනම අතුරයි.

ආරක්ෂිත බ්‍රවුස් කිරීම Chrome පරිශීලකයන්ට වඩා වැඩිමනත් ආරක්ෂා කරයි

භයානක වෙබ් අඩවි කරා පිවිසීමට උත්සාහ කරන විට අනතුරු ඇඟවීම මඟින් අනිෂ්ට මෘදුකාංග සහ තතුබාන ප්‍රයත්නයන් වලින් Chrome පරිශීලකයන් ආරක්ෂා කිරීමට අපි මුලින්ම අපගේ ආරක්ෂිත බ්‍රවුස් කිරීමේ තාක්ෂණය ඉදි කළෙමු. අන්තර්ජාලය සියලු දෙනා සඳහා සුරක්ෂිත කිරීමට, අපි Apple Safari සහ Mozilla Firefox ඇතුළුව, තම වෙබ් බ්‍රවුසර තුළ භාවිතා කිරීමට වෙනත් සමාගම් සඳහා නොමිලේ මෙම තාක්ෂණය තැනුවෙමු. අද, ලොව සබැඳි ජනගහනයෙන් අඩක් ආරක්ෂිත බ්‍රවුස් කිරීම මඟින් ආරක්ෂා කර ඇත.

අපි තම වෙබ් අඩවිවල ආරක්ෂක අඩුපාඩු ඇති විට වෙබ් අඩවි හිමිකරුවන්ට අනතුරු අඟවන අතර ඔවුන්ට ගැටලු ඉක්මනින් නිරාකරණය කිරීමට උදවු කිරීමට නොමිල මෙවලම් පිරිනමමු. අපි සංවර්ධනය කරන අතරම නව ආරක්ෂණ තාක්ෂණය බෙදාගැනීම දිගටම කරගෙන යාමෙන්, අපි සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත අන්තර්ජාලයක් ගොඩ නැගීමට උදවු වන්නෙමු.

අපි ඔබ අන්තර්ජාලය බ්‍රවුස් කරන අතරතුර ඔබව ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට HTTPS භාවිතා කරමු

HTTPS සංකේතනය හරහා අපගේ සේවාවන් වෙත සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය දේ සහ කොහේද පමණක් ලබා ගැනීම වග බලා ගැනීමට ඔබව රහසින් බලන ඇස් හා ද්වේෂ සහගත අපහාරකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරයි. මෙම එක් කළ ආරක්ෂණය අනුගමනය කිරීමට වෙබ් අඩවි දිරි ගැන්වීම සඳහා, අපි අපගේ සෙවුම් ප්‍රතිඵල තුළ ස්ථාන ලබා දීමේ දී Google සෙවීමේ ඇල්ගොරිතමය භාවිතා කරන සංඥා අතරින් එකක් බවට HTTPS සංකේතනය පත් කළෙමු.

අපි අනතුරුදායක තත්ත්ව අනාවරණය කිරීමට ආරක්ෂක ත්‍යාග නිර්මාණය කරමු

Google හි අපි අපගේ සේවාවන් හි දුබලකම් සොයා ගැනීමට හා ආරක්ෂක සකස් කිරීම් නිර්මාණය කිරීමට ස්වාධීන ප්‍රේක්ෂකයන්ට ගෙවන ආරක්ෂක ත්‍යාග වැඩසටහන් නිර්මාණය කරමු. සෑම වසරකදීම අප පර්යේෂණ ප්‍රදාන සහ දෝෂ වරප්‍රසාදයන්වලට ඩොලර් මිලියන ගණනක් පිරිනමමු. දැනට අප Chrome සහ Android වැනි, බොහෝ Google නිෂ්පාදන සඳහා ආරක්ෂක ත්‍යාග වැඩසටහන් භාවිතා කරමු.

අපි සංවර්ධකයින්ට අපගේ ආරක්ෂක මෙවලම් ලබා දීමට කටයුතු කරමු

අපි අන් අය සඳහා වටිනාකමක් ලබා දිය හැකි බවට විශ්වාස කරන විට අපගේ ආරක්ෂණ තාක්ෂණය බෙදා ගනිමු. උදාහරණයක් ලෙස, ආරක්ෂක අවදානම් තත්ත්ව සඳහා යෙදුම් එන්ජිම තුළ තම වෙබ් යෙදුම් ස්කෑන් කිරීම හා විශ්ලේෂණය කළ හැකි බැවින් අපි සංවර්ධකයන්ට අපගේ Google ක්ලුඩ් ආරක්ෂක ස්කෑනරය නොමිලේ ලබා ගත හැකි කරමු.

අපි ආරක්ෂිත අන්තර්ජාලයක් පෝෂණය කිරීම උදෙසා අපගේ භාවිතයන් පිළිබඳ දත්ත බෙදා ගනිමු

2010 වසරේ පටන් ප්‍රකාශන හිමිකම් ඉවත් කිරීම්, පරිශීලක දත්ත සඳහා රජයේ ඉල්ලීම්, සහ ආරක්ෂිත බ්‍රවුස් කිරීම වැනි ආරක්ෂක වැඩසටහන් වැනි දේවල් පිළිබඳ සංඛ්‍යාත්මක විශේෂාංග ඇතුළත් වන, පාරදෘශ්‍යතා වාර්තාව Google විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. එමෙන්ම අපි වෙබ් අඩවි සහ ඊ-තැපැල් සඳහා සංකේතන කර්මාන්තයේ යොදා ගැනීම පිළිබඳ දත්ත බෙදා ගනිමු. අපි අපගේ පරිශීලකයන් සමඟ අපගේ ප්‍රගතිය බෙදාගැනීම සඳහා පමණක්ම නොව, සියලු දෙනාම සඳහා ආරක්ෂිත අන්තර්ජාලයක ලැදිකම තුළ ශක්තිමත් ආරක්ෂක සම්මතයන් අනුගමනය කිරීමට අන් අය දිරිමත් කිරීමටත් මෙය සිදු කරමු.