දැන්වීම් ක්‍රියා කරන ආකාරය

අපි කිසිවෙකුට ඔබගේ පුද්ගලික තතු නොවිකුණමු.

අපගේ ව්‍යාපාර වලින් බොහෝමයක් Google සේවා සහ අපත් සමඟ හවුල්කරු වූ වෙබ් අඩවි හා ජංගම යෙදුම් මත, දැන්වීම් පෙන්වීම මත පදනම් වේ. අපගේ සේවාවන් සියලු දෙනාටම නොමිලේ ලබා දීමට දැන්වීම් උදවු වේ. අපි ඔබට මෙම දැන්වීම් පෙන්වීමට දත්ත භාවිතා කරන නමුත්, ඔබගේ නම, ඊ-තැපැල් ලිපිනය, සහ ගෙවීම් තොරතුරු වැනි පුද්ගලික තොරතුරු නොවිකුණමු.

අපි දැන්වීම් වඩාත් අදාළ කිරීමට දත්ත භාවිත කරමු

අපි ඔබගේ සෙවුම් සහ ඔබ භාවිතා කර ඇති ස්ථානය, වෙබ් අඩවි සහ යෙදුම්, ඔබ දැක ඇති වීඩියෝ සහ දැන්වීම් සහ ඔබගේ වයස් පරාසය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, හා ලැදිකමක් දක්වන මාතෘකා වැනි ඔබ අපට ලබා දී ඇති පුද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත්ව, ඔබගේ උපාංග වෙතින් රැස් කළ දත්ත භාවිතයෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් දැන්වීම් පෙන්වීමට උත්සාහ කරමු.

ඔබ පුරනය වී ඇති හා ඔබගේ දැන්වීම් සැකසීම් මත පදනම් වී සිටී නම්, මෙම දත්ත ඔබ ඔබගේ උපාංග හරහා දකින දැන්වීම්වලට දැනුම් දෙයි. ඒ නිසා ඔබ කාර්යාලයේ දී ඔබගේ පරිගණකය මත සංචාරක වෙබ් අඩවියකට පැමිණෙන්නේ නම්, ඔබ පසුව එම රාත්‍රියේ දී ඔබගේ දුරකථනයේ පැරිසිය වෙත ගුවන් ගාස්තු ගැන දැන්වීම් දැකිය හැක.

දැන්වීම්කරුවන් පුද්ගලයින් දකින හෝ තට්ටු කරන දැන්වීම් සඳහා පමණක් ගෙවයි

දැන්වීම්කරුවන් දැන්වීම් ව්‍යාපාර අපත් සමඟ පවත්වාගෙන යන විට, ඔවුන් එම දැන්වීම් කිසිවිටකවත් ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු මත නොව — සැබැවින්ම ඉටු කරන ආකාරය මත පමණක් පදනම්ව අපට ගෙවයි. එක් එක් වතාවේ කෙනෙකු දැන්වීමක් බලන හෝ තට්ටු කරන, හෝ යෙදුමක් බාගැනීම හෝ ඉල්ලුම් පෝරමයක් පිරවීම වැනි, දැන්වීමක් දැක ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමක් එහි ඇතුළත් විය හැකිය.

අපි තම ව්‍යාපාර කටයුතු කොතරම් හොඳින් වැඩ කළේද යන්න දැන්වීම්කරුවන්ට පෙන්වමු

අප දැන්වීම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ දැන්වීම්වල කාර්ය සාධනය පිළිබඳ දත්ත ලබා දෙන නමුත්, අප එසේ කරන්නේ ඔබගේ කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොසපයමිනි. ඔබට දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ සෑම අවස්ථාවකදීම, අපි ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂිතව හා රහසිගතව තබා ගනිමු.

Google සේවාවන් සහ හවුල්කරු අඩවි මත දැන්වීම් ක්‍රියා කරන ආකාරය

අපි Google සේවා හෝ අපත් සමඟ හවුල්කරු වූ වෙබ් අඩවි සහ ජංගම යෙදුම් මත හෝ වේවා ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වන දැන්වීම් පෙන්වීමට දත්ත භාවිතා කරමු.

බ්‍රව්සර කවුළුවක් තුළ විවිධ පැහැති පාපැදි

සෙවීම් දැන්වීම් ක්‍රියා කරන ආකාරය

ඔබ Google සෙවීම භාවිතා කරන විට, දැන්වීම් අදාළ සෙවුම් ප්‍රතිඵල අසල හෝ ඉහළින් දිස් වේ. බොහෝ වේලාවට, මෙම දැන්වීම් ඔබ කළ සෙවීම සහ ඔබගේ ස්ථානය අනුව පොළඹවනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ “බයිසිකල්” සඳහා සොයන්නේ නම්, ඔබ අසල විකිණීමට ඇති බයිසිකල් සඳහා දැන්වීම් දැකිය හැක.

වෙනත් අවස්ථාවලදී, අපි වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් දැන්වීම් බෙදාහැරීමට උදවු කිරීමට ඔබගේ අතීත සෙවුම් හෝ ඔබ පැමිණ ඇති අඩවි වැනි අතිරේක දත්ත භාවිතා කරමු. ඔබ මේ වන විටත් “බයිසිකල්” සඳහා සොයා ඇති නිසා, ඔබ දැන් “නිවාඩු” සඳහා සොයන්නේ නම්, ඔබ නිවාඩුව අතරතුර පාපැදියේ ගමන් කිරීමට තැන් සඳහා දැන්වීම් සොයන්න දැකිය හැක.

කහ පැහැයෙන් උද්දීපනය වී ඇති Gmail හි Google දැන්වීම්

YouTube දැන්වීම් ක්‍රියා කරන ආකාරය

ඔබ YouTube හි වීඩියෝ නරඹන විට, ඔබ දැන්වීම් කල්තබා වාදනය වනවා හෝ විඩියෝ පිටුවේ දැකිය හැක. මෙම දැන්වීම් ඔබ නරඹා ඇති වීඩියෝ සහ ඔබගේ වත්මන් සහ මෑත YouTube සෙවීම් යනාදී වෙනත් දත්ත මත පදනම් වේ.

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ “විලාසිතා ඉඟි” සඳහා සොයන්නේ නම් හෝ රූපලාවන්‍යයට-අදාළ වීඩියෝ නරඹන්නේ නම්, ඔබ නව රූපලාවන්‍ය මාලාවක් සඳහා දැන්වීමක් දැකිය හැක. මෙම දැන්වීම් ඔබ නරඹන වීඩියෝවල නිර්මාපකයන්ට සහාය වීමට උදවු කරයි.

ඔබට නැරඹීමට අවශ්‍ය නොවන්නේ නම් ඔබට බොහෝ YouTube දැන්වීම් මඟ හැරිය හැකිය.

නවීන පන්නයට ඔබින අව් කන්නාඩි සඳහා උත්පතන දැන්වීමක් සහිත සතුටු කාන්තාවකගේ YouTube වීඩියෝවක්

Gmail දැන්වීම් ක්‍රියා කරන ආකාරය

Gmail තුළ ඔබ දකින දැන්වීම් ඔබේ Google ගිණුම සමඟ සම්බන්ධිත දත්ත පදනම් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, YouTube හෝ සෙවීම වැනි වෙනත් Google සේවාවල ඔබේ ක්‍රියාකාරකම් Gmail තුළ ඔබ දකින දැන්වීම් වර්ගවලට බලපෑ හැකිය. Google ඔබට දැන්වීම් පෙන්වීම සඳහා ඔබේ එන ලිපි තුළ මූලික පද හෝ පණිවිඩ භාවිතා නොකරයි. ඔබට දැන්වීම් පෙන්වීම සඳහා කිසිවෙකු ඔබේ ඊ-තැපැල් කියවන්නේ නැත.

හැඩකාර හරිත මල්ලක් සඳහා දැන්වීමක් ඇති පැතිකඩ ඡායාරූපයක් සහිත බ්‍රව්සරයක්

Google හවුල්කරු අඩවි මත දැන්වීම් ක්‍රියා කරන ආකාරය

බොහෝ වෙබ් අඩවි හා ජංගම යෙදුම් දැන්වීම් පෙන්වීමට අපත් සමඟ හවුල්කරුවන් වී ඇත. මෙම දැන්වීම්කරුවන් අපගේ පරිශීලකයන් අපත් සමඟ බෙදාගෙන ඇති පුද්ගලික තොරතුරු සහ අපි ඔබගේ සබැඳි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ රැස් කරන දත්ත මත පදනම්ව ලබා දී ඇති දැන්වීම් ප්‍රේක්ෂකයන් “වර්ග” වෙත පෙන්වීමට තීරණය කරයි: නිදර්ශනයක් ලෙස, “සංචාර සඳහා උනන්දු වන වයස අවුරුදු 25 – 34 ක් වූ පිරිමින්.”

එලෙසම අපි ඔබට ඔබ මීට පෙර පැමිණ ඇති අඩවි මත පදනම් කර ගත් දැන්වීම් පෙන්විය හැක — උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ ඔබගේ සබැඳි සාප්පු බඩු මල්ලට එක් කළ නමුත් මිලදී නොගැනීමට තීරණය කළ රතු සපත්තු සඳහා දැන්වීමක් දැකිය හැකිය. නමුත් අපි ඔබගේ නම, ඊ-තැපැල් ලිපිනය, හෝ බිල් ගත කිරීමේ තොරතුරු වැනි, කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් හෙළිදරව් නොකරම මෙය කරමු.

ඔබගේ Google දැන්වීම් අත්දැකීම පාලනයට නතු කර ගන්න

අපි ඔබ පුරනය වී හෝ වරනය වී සිටියද ඔබ දකින දැන්වීම් වර්ග පාලනය කිරීමට මෙවලම් ලබා දෙමු.

දැන්වීම් සැකසීම් සහ අව් කන්නාඩි සඳහා දැන්වීමක් සහිත ටැබ්ලටයක්

ඔබගේ මනාපයන් මත පදනම් දැන්වීම් පාලනය කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම් සැකසීම් තුළ, ඔබට ඔබ ලැදිකමක් දක්වන මාතෘකා මත පදනම් කර ගත් දැන්වීම් පාලනය කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ පොප් සංගීතයට කැමති බව Google වෙත පැවසීමට දැන්වීම් පෞද්ගලීකරණ සැකසීම් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබ YouTube වෙත පුරනය වී ඇති විට ඔබ අසල පැවැත්වීමට නියමිත මුදා හැරීම් හා දර්ශන සඳහා දැන්වීම් දැකිය හැක.

ඔබ පුරනය වී සිටින අතරතුර දැන්වීම් පෞද්ගලීකරණය ක්‍රියා විරහිත කරයි නම්, අපි ඔබට Google සේවා හරහා ඔබගේ ලැදිකම් වලට මෙන්ම අපත් සමඟ හවුල් වූ වෙබ් අඩවි සහ යෙදුම්වලට අදාළ දැන්වීම් පෙන්වීම නතර කරමු. ඔබ වරනය වී ඇති නම්, දැන්වීම් පෞද්ගලීකරණය ක්‍රියා විරහිත කිරීම දැන්වීම් පෙන්වා ඇති Google සේවාවන් වලට පමණක් බලපායි.

මුදුනේ නිහඬ බොත්තමක් සහිත හරිත මෝටර් රථයක් සඳහා Google දැන්වීමක්

ඔබට දැකීමට අවශ්‍ය නොමැති දැන්වීම් ඉවත් කරන්න

අප අපගේ හවුල්කරු වෙබ් අඩවි සහ යෙදුම් හරහා පෙන්වන දැන්වීම් රාශියක මෙම දැන්වීම නිහඬ කිරීමට ඇති හැකියාව ඔබට ලබා දෙමු. දැන්වීම කෙළවරේ “X” ක්ලික් කිරීම මගින්, ඔබ තවදුරටත් අදාළ නොවේ යැයි සළකන දැන්වීම් ඔබට ඉවත් කළ හැකිය.

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ නව මෝටර් රථයක් සඳහා වෙළෙඳපොළෙහි සිටි අතරතුර මෝටර් රථ දැන්වීම් ප්‍රයෝජනවත් වී තිබිය හැකි නමුත්, ඔබ ඔබගේ නව වාහනයේ සතුටින් සංචාරය කළ පසු, බෙහෝ විට ඔබට මේ දැන් මිලදී ගත් එම මෝටර් රථය සඳහා තවත් දැන්වීම් Google වෙතින් බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ.

ඔබ පුරනය වී ඇති හා ඔබගේ දැන්වීම් සැකසීම් මත පදනම් වී සිටී නම්, මෙම පාලනය අපත් සමඟ හවුල්කරු වී ඇති වෙබ් අඩවි සහ යෙදුම් මත ඔබගේ පුරනය වී ඇති උපාංග හරහා බලාත්මක වනු ඇත.

ඔබට දැන්වීම් පෙන්වන Google සේවා මත මෙම දැන්වීම්කරු අවහිර කරන්න භාවිතයෙන් පුරනය වීමෙන් තොරව ද දැන්වීම් අවහිර කළ හැක.

ඉහළ දකුණුපස තතු බොත්තමක් සහිත අව් කන්නාඩි සඳහා දැන්වීමක්

අපි ඔබට දැන්වීම් පෙන්වීමට භාවිතා කරන දත්ත මොනවාදැයි ඉගෙන ගන්න

අපට ඔබට දැන්වීම් පෙන්වීමට භාවිතා කරන දත්ත පිළිබඳ හොඳ අවබෝදයක් ලබා දීමට උදවු කිරීමට අවශ්‍යයි. මෙම දැන්වීම ඔබට ලබා දී ඇති දැන්වීම ඉගෙන ගැනීම පිණිස කඩිනමින් ක්ලික් කිරීමට ඉඩ සලසා දෙන විශේෂාංගයක් වන්නේ ඇයි. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ විලාසිතා වෙබ් අඩවි සංචාරය කර ඇති නිසා ඔබ විසින් ඇඳුමක් සඳහා එම දැන්වීම දැකිය හැකියි. හෝ ඔබ ආපන ශාලාවක් සඳහා දැන්වීමක් දැක්කේ නම්, ඔබගේ ස්ථානය නිසා ඔබ එය සොයා ගත හැකියි. මෙම ආකාරයේ දත්ත ඔබට ප්‍රයෝජනවත් දේවල් ගැන දැන්වීම් පෙන්වීමට අපට උදවු කරයි. එහෙත් මතක තබා ගන්න, අපි දැන්වීම්කරුවන් සමඟ මෙම දත්ත කිසිවිටෙකත් හුවමාරු නොකරමු.