Эмэгтэй хүн утасныхаа дэлгэц рүү хараад инээмсэглэнэ

Бид өгөгдлийн тусламжтайгаар танд үзүүлэх үйлчилгээгээ өдөр бүр сайжруулдаг.

Тиймээс бид таны өгөгдлийг нууцлалтай, аюулгүй, таны хяналтад байлгах нь чухал.

Өгөгдөл нь эмэгтэйд бороо орох гэж байгааг шүхрээр анхааруулна

Өгөгдөл нь танд яг хэрэгтэй үед таны асуултад хариулдаг.

Дугуй унаж байгаа эрэгтэй хүн өөр хэлээр ойлголцохын тулд өгөгдлийг ашиглана

Танд хэлэх гэсэн үгээ ямар ч хэл дээр зөв илэрхийлэхэд тусалдаг.

Google Газрын зураг тэр эрэгтэйд очих газрынх нь хамгийн дөт замыг харуулна.

Таныг A-с B, B-с C руу яг цагт нь хүргэдэг.

Эрэгтэй хүн чихэвчээр дуу сонсож, бүжиглэнэ

Таныг инээлгэж чадах видео, эсвэл танд таалагдах шинэ дууг олоход тусалдаг.

Эмэгтэй хүн буйдан дээр байгаа хүүхэд болон нохойны зургийг авна

Таны авсан зураг болгон дээр таны дотны хүмүүсийг олоход тусалдаг.

Google-н Нууцлал, Аюулгүй байдал, Хяналтын хамгаалалт

Энэ бүхэн хувийнх. Тийм учраас бид таны өгөгдлийг хамгаалдаг.