ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ

ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານມາກ່ອນໃນທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ.

ຖ້າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ປອດໄພ, ມັນບໍ່ເປັນຄວາມລັບ. ນັ້ນແມ່ນສາຍເຫດທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການບໍລິການຕ່າງໆຂອງ Google ເຊັ່ນວ່າ ການຊອກຫາ, ແຜນທີ່ ແລະ YouTube ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງລ່າງດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ການເຂົ້າລະຫັດລັບຮັກສາໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເປັນຄວາມລັບໃນຂະນະທີ່ໂອນຍ້າຍ

ການເຂົ້າລະຫັດລັບນຳເອົາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າມາໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ສົ່ງອີເມວ, ແບ່ງປັນວິດີໂອ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ ຫຼື ເກັບມ້ຽນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສ້າງຂຶ້ນໂອນຍ້າຍໄປມາລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງ Google ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນນີ້ດ້ວຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຊັ້ນ, ຮວມທັງການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການເຂົ້າລະຫັດລັບຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ເຊັ່ນວ່າ HTTPS ແລະ Transport Layer Security.

ໂຄງລ່າງຄລາວຂອງພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕະຫຼອດ 24/7

ຈາກບັນດາສູນຂໍ້ມູນທີ່ອອກແບບມາແບບກຳນົດເອງໄປຈົນຮອດສາຍໄຟເບີໃຕ້ທະເລທີ່ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງທະວີບ, Google ດຳເນີນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງລ່າງຄລາວທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີໃຫ້ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການມັນ. ອັນທີ່ຈິງ, ພວກເຮົາກະຈາຍຂໍ້ມູນໄປທົ່ວສູນຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫ່ງ, ເພື່ອວ່າໃນກໍລະນີທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ໄພພິບັດ, ຂໍ້ມູນສາມາດຍ້າຍໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຢ່າງຄ່ອງຕົວ.

ການຊອກຫາໄພອັນຕະລາຍຊ່ວຍປົກປ້ອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຕິດຕາມກວດກາການບໍລິການ ແລະ ໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກມັນຈາກໄພອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນວ່າ ສະແປມ, ມັລແວ, ໄວຣັສ ແລະ ໂປຣແກຣມອັນຕະລາຍຮູບແບບອື່ນ.

ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂດຍກົງແກ່ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ

ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ “backdoor” ໄປຫາກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ເຊີບເວີຂອງພວກເຮົາທີ່ເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີລັດຖະບານໃດໆ, ບໍ່ວ່າສະຫະລັດຯ ຫຼື ປະເທດອື່ນ, ມີການເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. ມີບາງຄັ້ງເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຈາກໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ທີມງານກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາກວດເບິ່ງຄຳຮ້ອງຂໍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຕອບປະຕິເສດເມື່ອຄຳຮ້ອງຂໍນັ້ນກວ້າງເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃນ ລາຍງານຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງພວກເຮົາ.

ການເຂົ້າລະຫັດລັບຂະຫຍາຍເກີນຮູບຖ່າຍຫໍໄອເຟວ

ການເຂົ້າລະຫັດລັບຂອງ Gmail ຮັກສາໃຫ້ອີເມວເປັນຄວາມລັບ

ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ, Gmail ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຂົ້າລະຫັດລັບໄວ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນສຳລັບຄົນບໍ່ດີທີ່ຈະອ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງສົ່ງ. Gmail ຍັງເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າລະຫັດລັບໄວ້.

ຊອງອີເມວ Gmail ໝາຍປ້າຍຄຳເຕືອນຕົວສະແກນຄວາມປອດໄພ

ການປ້ອງກັນສະແປມຂອງ Gmail ກັ່ນຕອງອີເມວທີ່ໜ້າສົງໄສອອກໄປ

ຫຼາຍໆການໂຈມຕີມັລແວ ແລະ ພິດຊິງແມ່ນເລີ່ມກັບອີເມວ. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ Gmail ປົກປ້ອງທ່ານຈາກສະແປມ, ພິດຊິງ ແລະ ມັລແວໄດ້ດີກ່ວາການບໍລິການອີເມວອື່ນ. Gmail ວິເຄາະຮູບແບບທີ່ສັງຮວມໄດ້ຈາກຫຼາຍພັນລ້ານຂໍ້ຄວາມເພື່ອລະບຸລັກສະນະຂອງອີເມວທີ່ຜູ້ໃຊ້ໝາຍເປັນສະແປມ, ຈາກນັ້ນໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອບລັອກອີເມວທີ່ໜ້າສົງໄສ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະມາຮອດທ່ານ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໂດຍການເລືອກ "ລາຍງານສະແປມ" ສຳລັບອີເມວທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ.

ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດຂອງເຄື່ອງອຸປະກອນຊ່ວຍໃຫ້ຕົວກັ່ນຕອງສະແປມຂອງ Gmail ຖືກຕ້ອງຍິ່ງຂຶ້ນ. ດຽວນີ້ມັນປ້ອງກັນສະແປມໄດ້ 99.9% ຈາກອິນບັອກຂອງທ່ານ.

ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ທີ່ບອກຄວາມຄືບໜ້າການອັບເດດຄວາມປອດໄພ

Chrome ອັບເດດຄວາມປອດໄພໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເທັກໂນໂລຢີຮັກສາຄວາມປອດໄພມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ, ສະນັ້ນ ການຢູ່ຢ່າງປອດໄພໝາຍເຖິງການອັບເດດໃໝ່ຫຼ້າສຸດ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ Chrome ຈິ່ງກວດເບິ່ງຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເວີຊັນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ແມ່ນອັບເດດໃໝ່ຫຼ້າສຸດໂດຍມີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ, ການປົກປ້ອງຈາກມັລແວ ແລະ ເວັບໄຊຫຼອກລວງຕ່າງໆທີ່ໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ແລະ ອື່ນໆອີກ. Chrome ອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເທັກໂນໂລຢີຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດຂອງ Chrome ທີ່ປົກປ້ອງທ່ານ.

ແອັບອັນຕະລາຍລັກເຂົ້າສູ່ອຸປະກອນຢ່າງລັບໆ

Google Play ປ້ອງກັນແອັບທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ

ໜຶ່ງໃນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫຍ່ສຸດຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດແມ່ນແອັບທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງໃສ່ມັນ. ລະບົບຊອກຫາຂອງພວກເຮົາໝາຍທຸງໃສ່ແອັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະໄປເຖິງ Play Store. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າແອັບໃດໜຶ່ງປອດໄພຫຼືບໍ່, ສະມາຊິກທີມງານຄວາມປອດໄພຂອງ Android ຈະກວດເບິ່ງແອັບນັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປັບປຸງລະບົບຊອກຫາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາປະເມີນແອັບທີ່ຢູ່ໃນ Google Play ຢູ່ແລ້ວຄືນໃໝ່ ແລະ ລຶບແອັບທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

Google ບລັອກໂຄສະນາທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ

ປະສົບການອອນລາຍຂອງທ່ານສາມາດຖືກທຳລາຍໂດຍໂຄສະນາທີ່ມີມັລແວ, ບັງເນື້ອຫາທີ່ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມເບິ່ງ, ສົ່ງເສີມສິນຄ້າປອມ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍລະເມີດນະໂຍບາຍການໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຖືບັນຫານີ້ເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໃນແຕ່ລະປີ ທັງຜູ້ກວດປະເມີນແບບສົດໆກັບຊອບແວທີ່ທັນສະໄໝ ຮວມກັນແລ້ວ ໄດ້ບລັອກເກືອບໜຶ່ງຕື້ໂຄສະນາທີ່ບໍ່ດີອອກໄປ. ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆແກ່ທ່ານເພື່ອລາຍງານໂຄສະນາທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະ ຄວບຄຸມວ່າໂຄສະນາປະເພດໃດທີ່ທ່ານເຫັນ. ແລະ ພວກເຮົາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີສຸດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດປອດໄພກວ່າສຳລັບທຸກຄົນ.

ໂລ້ຄວາມປອດໄພ Google ແລະ ລາຍການກວດ

ເຮັດໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານປອດໄພດ້ວຍການກວດຄວາມປອດໄພ

ສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານແມ່ນເຮັດການກວດຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາສ້າງມັນຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຢືນຢັນວ່າ ຂໍ້ມູນການກູ້ຄືນຂອງທ່ານແມ່ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ແລະ ເວັບໄຊ, ແອັບ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີຂອງທ່ານ ແມ່ນອັນທີ່ທ່ານຍັງໃຊ້ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ຢູ່. ຖ້າເຫັນວ່າມີອັນໃດໜ້າສົງໄສ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ. ການກວດຄວາມປອດໄພໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ທ່ານສາມາດດຳເນີນການກວດເລື້ອຍໆຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ກວດສອບຄວາມປອດໄພ
Gmail ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ

ຮັບເອົາການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ

ເພື່ອປົກປ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານຈາກຄົນບໍ່ດີ, ພວກເຮົາຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນທ່ານຖ້າມີບາງຢ່າງປະກົດວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພະຍາຍາມເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ຖ້າຂໍ້ມູນການກູ້ຄືນບັນຊີຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ, ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນທັນທີເພື່ອຢືນຢັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນຂອງທ່ານ. ການແຈ້ງເຕືອນຖືກສົ່ງຫາທ່ານຜ່ານອີເມວ, ແຕ່ທ່ານສາມາດ ລົງທະບຽນ ເພື່ອຮັບເອົາຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານກໍໄດ້.

ອຸປະກອນ ແລະ ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍລະຫັດຢືນຢັນດຽວກັນ

ປັບປຸງການເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ

ລະຫັດຜ່ານທີ່ຄາດເດົາຍາກຈະປ້ອງກັນແຮັກເກີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານມີການປົກປ້ອງ. ເພື່ອສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ຄາດເດົາຍາກ ໃຫ້ກວດສອບວ່າວ່າມັນບໍ່ຊໍ້າກັນ, ມັນປະກອບມີຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກ ແລະ ເປັນລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນ Google ເທົ່ານັ້ນ.

ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຊ່ວຍທ່ານຮັກສາບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນໂດຍການໃຫ້ ການພິສູດຢືນຢັນແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ. ດ້ວຍການພິສູດຢືນຢັນແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ, ມັນກຳນົດໃຫ້ມີຫຼາຍກວ່າລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດເປັນລະຫັດຫົກຕົວເລກທີ່ຈະຖືກສົ່ງຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຫຼື ສຳລັບການປົກປ້ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບການພິດຊິງ, ກະແຈຄວາມປອດໄພ ທີ່ທ່ານສຽບໃສ່ບ່ອນສຽບ USB ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.

ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບສະແດງການປົກປ້ອງດ້ວຍລະຫັດຜ່ານໃນ Chrome

ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງດ້ວຍເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພແບບໃຊ້ລະຫັດຜ່ານເຫຼົ່ານີ້

ການອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານຂອງ Chrome ຈື່ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານສຳລັບເວັບໄຊຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບທ່ານໃນການໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ເດົາຍາກ ແລະ ບໍ່ຊໍ້າກັນສຳລັບແຕ່ລະເວັບໄຊ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ ການເຕືອນລະຫັດຜ່ານ, ສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງ Chrome ທີ່ຊ່ວຍທ່ານຫຼີກເວັ້ນການໂຈມຕີພິດຊິງ ໂດຍການເຕືອນທ່ານເມື່ອທ່ານປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Google ຂອງທ່ານໃສ່ເວັບໄຊທີ່ບໍ່ແມ່ນ Google.

Google ແຜນທີ່ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຊອກຫາໂທລະສັບທີ່ເສຍທີ່ໄດ້ຖືກລັອກໄວ້ຈາກທາງໄກ

ປົກປ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ເມື່ອໂທລະສັບຂອງທ່ານເສຍ

ຖ້າໂທລະສັບຂອງທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ, ງ່າຍໆໃຫ້ເຂົ້າຫາ ບັນຊີຂອງຂ້ອຍ ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນສອງສາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີອຸປະກອນ Android ຫຼື iOS, ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ແລະ ລັອກມັນ, ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ເພີ່ມຂໍ້ຄວາມແບບກຳນົດເອງໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ, ຫຼືລຶບທຸກຂໍ້ມູນໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້.