ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ

ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານມາກ່ອນໃນທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ.

ຖ້າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ປອດໄພ, ມັນບໍ່ເປັນຄວາມລັບ. ນັ້ນແມ່ນສາຍເຫດທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການບໍລິການຕ່າງໆຂອງ Google ເຊັ່ນວ່າ ການຊອກຫາ, ແຜນທີ່ ແລະ YouTube ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງລ່າງດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ການເຂົ້າລະຫັດລັບຮັກສາໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເປັນຄວາມລັບໃນຂະນະທີ່ໂອນຍ້າຍ

ການເຂົ້າລະຫັດລັບນຳເອົາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າມາໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ສົ່ງອີເມວ, ແບ່ງປັນວິດີໂອ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ ຫຼື ເກັບມ້ຽນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສ້າງຂຶ້ນໂອນຍ້າຍໄປມາລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງ Google ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນນີ້ດ້ວຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຊັ້ນ, ຮວມທັງການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການເຂົ້າລະຫັດລັບຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ເຊັ່ນວ່າ HTTPS ແລະ Transport Layer Security.

ໂຄງລ່າງຄລາວຂອງພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕະຫຼອດ 24/7

ຈາກບັນດາສູນຂໍ້ມູນທີ່ອອກແບບມາແບບກຳນົດເອງໄປຈົນຮອດສາຍໄຟເບີໃຕ້ທະເລທີ່ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງທະວີບ, Google ດຳເນີນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງລ່າງຄລາວທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີໃຫ້ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການມັນ. ອັນທີ່ຈິງ, ພວກເຮົາກະຈາຍຂໍ້ມູນໄປທົ່ວສູນຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫ່ງ, ເພື່ອວ່າໃນກໍລະນີທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ໄພພິບັດ, ຂໍ້ມູນສາມາດຍ້າຍໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຢ່າງຄ່ອງຕົວ.

ການຊອກຫາໄພອັນຕະລາຍຊ່ວຍປົກປ້ອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຕິດຕາມກວດກາການບໍລິການ ແລະ ໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກມັນຈາກໄພອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນວ່າ ສະແປມ, ມັລແວ, ໄວຣັສ ແລະ ໂປຣແກຣມອັນຕະລາຍຮູບແບບອື່ນ.

ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂດຍກົງແກ່ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ

ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ “backdoor” ໄປຫາກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ເຊີບເວີຂອງພວກເຮົາທີ່ເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີລັດຖະບານໃດໆ, ບໍ່ວ່າສະຫະລັດຯ ຫຼື ປະເທດອື່ນ, ມີການເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. ມີບາງຄັ້ງເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຈາກໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ທີມງານກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາກວດເບິ່ງຄຳຮ້ອງຂໍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຕອບປະຕິເສດເມື່ອຄຳຮ້ອງຂໍນັ້ນກວ້າງເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃນ ລາຍງານຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງພວກເຮົາ.

ການເຂົ້າລະຫັດລັບຂະຫຍາຍເກີນຮູບຖ່າຍຫໍໄອເຟວ

ການເຂົ້າລະຫັດລັບຂອງ Gmail ຮັກສາໃຫ້ອີເມວເປັນຄວາມລັບ

ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ, Gmail ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຂົ້າລະຫັດລັບໄວ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນສຳລັບຄົນບໍ່ດີທີ່ຈະອ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງສົ່ງ. Gmail ຍັງເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າລະຫັດລັບໄວ້.

ຊອງອີເມວ Gmail ໝາຍປ້າຍຄຳເຕືອນຕົວສະແກນຄວາມປອດໄພ

ການປ້ອງກັນສະແປມຂອງ Gmail ກັ່ນຕອງອີເມວທີ່ໜ້າສົງໄສອອກໄປ

ຫຼາຍໆການໂຈມຕີມັລແວ ແລະ ພິດຊິງແມ່ນເລີ່ມກັບອີເມວ. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ Gmail ປົກປ້ອງທ່ານຈາກສະແປມ, ພິດຊິງ ແລະ ມັລແວໄດ້ດີກ່ວາການບໍລິການອີເມວອື່ນ. Gmail ວິເຄາະຮູບແບບທີ່ສັງຮວມໄດ້ຈາກຫຼາຍພັນລ້ານຂໍ້ຄວາມເພື່ອລະບຸລັກສະນະຂອງອີເມວທີ່ຜູ້ໃຊ້ໝາຍເປັນສະແປມ, ຈາກນັ້ນໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອບລັອກອີເມວທີ່ໜ້າສົງໄສ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະມາຮອດທ່ານ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໂດຍການເລືອກ "ລາຍງານສະແປມ" ສຳລັບອີເມວທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ.

ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດຂອງເຄື່ອງອຸປະກອນຊ່ວຍໃຫ້ຕົວກັ່ນຕອງສະແປມຂອງ Gmail ຖືກຕ້ອງຍິ່ງຂຶ້ນ. ດຽວນີ້ມັນປ້ອງກັນສະແປມໄດ້ 99.9% ຈາກອິນບັອກຂອງທ່ານ.

ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ທີ່ບອກຄວາມຄືບໜ້າການອັບເດດຄວາມປອດໄພ

Chrome ອັບເດດຄວາມປອດໄພໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເທັກໂນໂລຢີຮັກສາຄວາມປອດໄພມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ, ສະນັ້ນ ການຢູ່ຢ່າງປອດໄພໝາຍເຖິງການອັບເດດໃໝ່ຫຼ້າສຸດ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ Chrome ຈິ່ງກວດເບິ່ງຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເວີຊັນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ແມ່ນອັບເດດໃໝ່ຫຼ້າສຸດໂດຍມີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ, ການປົກປ້ອງຈາກມັລແວ ແລະ ເວັບໄຊຫຼອກລວງຕ່າງໆທີ່ໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ແລະ ອື່ນໆອີກ. Chrome ອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເທັກໂນໂລຢີຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດຂອງ Chrome ທີ່ປົກປ້ອງທ່ານ.

ແອັບອັນຕະລາຍລັກເຂົ້າສູ່ອຸປະກອນຢ່າງລັບໆ

Google Play ປ້ອງກັນແອັບທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ

ໜຶ່ງໃນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫຍ່ສຸດຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດແມ່ນແອັບທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງໃສ່ມັນ. ລະບົບຊອກຫາຂອງພວກເຮົາໝາຍທຸງໃສ່ແອັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະໄປເຖິງ Play Store. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າແອັບໃດໜຶ່ງປອດໄພຫຼືບໍ່, ສະມາຊິກທີມງານຄວາມປອດໄພຂອງ Android ຈະກວດເບິ່ງແອັບນັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປັບປຸງລະບົບຊອກຫາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາປະເມີນແອັບທີ່ຢູ່ໃນ Google Play ຢູ່ແລ້ວຄືນໃໝ່ ແລະ ລຶບແອັບທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

Google ບລັອກໂຄສະນາທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ

ປະສົບການອອນລາຍຂອງທ່ານສາມາດຖືກທຳລາຍໂດຍໂຄສະນາທີ່ມີມັລແວ, ບັງເນື້ອຫາທີ່ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມເບິ່ງ, ສົ່ງເສີມສິນຄ້າປອມ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍລະເມີດນະໂຍບາຍການໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຖືບັນຫານີ້ເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໃນແຕ່ລະປີ ທັງຜູ້ກວດປະເມີນແບບສົດໆກັບຊອບແວທີ່ທັນສະໄໝ ຮວມກັນແລ້ວ ໄດ້ບລັອກເກືອບໜຶ່ງຕື້ໂຄສະນາທີ່ບໍ່ດີອອກໄປ. ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆແກ່ທ່ານເພື່ອລາຍງານໂຄສະນາທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະ ຄວບຄຸມວ່າໂຄສະນາປະເພດໃດທີ່ທ່ານເຫັນ. ແລະ ພວກເຮົາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີສຸດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດປອດໄພກວ່າສຳລັບທຸກຄົນ.

ເຄັດລັບຍອດນິຍົມເພື່ອຊ່ວຍທ່ານອອນລາຍຢ່າງປອດໄພ

ປົກປ້ອງບັນຊີອອນລາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານດ້ວຍເຄັດລັບໂດຍຫຍໍ້ເຫຼົ່ານີ້.

  • ປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ

  • ຫຼີກເວັ້ນຈາກຄວາມພະຍາມຫຼອກເອົາຂໍ້ມູນ

  • ທ່ອງເນັດຢ່າງປອດໄພ

ໂລ້ຄວາມປອດໄພ Google ແລະ ລາຍການກວດ

ສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ຄາດເດົາຍາກ

ການສ້າງລະຫັດຜ່ານປອດໄພທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຍາກແມ່ນຂັ້ນຕອນສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງບັນຊີອອນລາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຊຸດຄຳສັບທີ່ທ່ານຈະບໍ່ລືມ ແລະ ຄົນອື່ນຄາດເດົາໄດ້ຍາກ. ຫຼື ໃຊ້ປະໂຫຍກຍາວໆ ແລະ ສ້າງລະຫັດຜ່ານດ້ວຍຕົວອັກສອນທຳອິດຂອງແຕ່ລະຄຳສັບ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຄາດເດົາຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ, ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕົວອັກສອນ ເພາະວ່າລະຫັດຜ່ານຍິ່ງຍາວເທົ່າໃດ, ມັນກໍຍິ່ງຄາດເດົາຍາກເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສ້າງຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມຄວາມປອດໄພ, ກະລຸນາພິຈາລະນາໃຊ້ຄຳຕອບປອມໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະຫັດຜ່ານຄາດເດົາຍາກຍິ່ງຂຶ້ນອີກ.

ຢ່າໃຊ້ລະຫັດຜ່ານດຽວກັນສອງເທື່ອ

ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄືກັນສຳລັບແຕ່ລະບັນຊີ

ການໃຊ້ລະຫັດຜ່ານດຽວກັນເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນວ່າ ບັນຊີ Google, ໂປຣໄຟລ໌ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ເວັບໄຊຂາຍຍ່ອຍຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນຄືກັນກັບການໃຊ້ກະແຈອັນດຽວເພື່ອລັອກເຮືອນ, ລົດ ແລະ ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຖ້າມີຄົນເຂົ້າອັນໜຶ່ງໄດ້, ກໍຈະເຂົ້າພວກມັນໄດ້ທັງໝົດ.

ຕິດຕາມລະຫັດຜ່ານຫຼາຍອັນ

ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານ ເຊັ່ນວ່າ Google Smart Lock ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ຊ່ວຍທ່ານປົກປ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງທຸກລະຫັດຜ່ານສຳລັບບັນຊີອອນລາຍຕ່າງໆຂອງທ່ານ. ມັນຍັງສາມາດຕິດຕາມຄຳຕອບຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຄຳຖາມຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງລະຫັດຜ່ານແບບສຸ່ມເລືອກໃຫ້ທ່ານໄດ້ນຳອີກ.

ປ້ອງກັນຈາກແຮັກເກີດ້ວຍການພິສູດຢືນຢັນແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ

ການພິສູດຢືນຢັນແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຄວນມີການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານ ໂດຍການກຳນົດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ປັດໃຈທີສອງນອກຈາກຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ. ດ້ວຍ Google, ນີ້ສາມາດເປັນລະຫັດຫົກຕົວເລກທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກແອັບ Google Authenticator ຫຼື ການເຕືອນໃນແອັບ Google ຂອງທ່ານໃຫ້ຍອມຮັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບຈາກອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເປັນຕົ້ນ.

ເພື່ອໃຫ້ມີການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມຈາກການຫຼອກເອົາຂໍ້ມູນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ກະແຈຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນວັດຖຸຈິງທີ່ສຽບໃສ່ຊ່ອງ USB ຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ NFC (ການສື່ສານໄລຍະໃກ້) ຫຼື Bluetooth.

ອັບເດດຊອບແວຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ

ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ກະລຸນາໃຊ້ຊອບແວໃໝ່ຫຼ້າສຸດໃນທົ່ວໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ປລັກອິນ ຫຼື ຕົວແກ້ໄຂເອກະສານຂອງທ່ານທຸກເທື່ອ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ອັບເດດຊອບແວຂອງທ່ານ, ກະລຸນາອັບເດດໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ກວດເບິ່ງຊອບແວທີ່ທ່ານໃຊ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ເວີຊັນຫຼ້າສຸດທີ່ມີໃຫ້ທຸກເທື່ອ. ບາງການບໍລິການ ລວມທັງໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ຈະອັບເດດຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໃຊ້ການລັອກໜ້າຈໍ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ແລັບທັອບ, ແທັບເລັດ ຫຼື ໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ກະລຸນາລັອກໜ້າຈໍຂອງທ່ານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເພື່ອຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ, ກະລຸນາຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອມັນເຂົ້າສູ່ໂໝດພັກເຄື່ອງ.

ລັອກໂທລະສັບຂອງທ່ານຖ້າທ່ານເຮັດມັນເສຍ

ໃນກໍລະນີທີ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ ບັນຊີຂອງຂ້ອຍ ແລ້ວເລືອກ “ຊອກຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານ” ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນສອງສາມຂັ້ນຕອນຢ່າງວ່ອງໄວ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີອຸປະກອນ Android ຫຼື iOS, ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ແລະ ລັອກໂທລະສັບຂອງທ່ານຈາກທາງໄກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້.

ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບສະແດງການປົກປ້ອງດ້ວຍລະຫັດຜ່ານໃນ Chrome

ປ້ອງກັນໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກແອັບອັນຕະລາຍ

ດາວໂຫຼດແອັບມືຖືຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງທີ່ທ່ານເຊື່ອຖືໄດ້ທຸກເທື່ອ. ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພ, Google Play Protect ເປີດໃຊ້ການກວດກາຄວາມປອດໄພໃນແອັບຕ່າງໆຈາກ Google Play Store ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດດາວໂຫຼດພວກມັນໄດ້ ແລະ ກວດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຊ່ວງໄລຍະເພື່ອເບິ່ງແອັບທີ່ອາດຈະອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນ.

ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ:

  • ກວດເບິ່ງແອັບຂອງທ່ານ ແລະ ລຶບແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້
  • ເຂົ້າຫາການຕັ້ງຄ່າ App Store ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ
  • ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ອ່ອນໄຫວ ເຊັ່ນວ່າ ສະຖານທີ່ ແລະ ຮູບພາບຂອງທ່ານ ແກ່ແອັບທີ່ທ່ານເຊື່ອຖືເທົ່ານັ້ນ

ຮູ້ຈັກການຫຼອກລວງທາງອີເມວ, ລາງວັນ ແລະ ຂອງຂວັນປອມ

ຂໍ້ຄວາມຈາກຄົນແປກໜ້າແມ່ນໜ້າສົງໄສທຸກເທື່ອ, ໂດຍສະເພາະຖ້າປາກົດວ່າພວກມັນດີເກີນໄປທີ່ຈະເປັນຄວາມຈິງ ເຊັ່ນວ່າ ການປະກາດວ່າທ່ານໄດ້ຊະນະບາງຢ່າງ, ການໃຫ້ລາງວັນສຳລັບການເຮັດສຳເລັດການສຳຫຼວດ ຫຼື ການໂຄສະນາວິທີຫາເງິນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ຢ່າຄລິກລິ້ງທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະ ຢ່າປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃສ່ແບບຟອມ ແລະ ແບບສຳຫຼວດທີ່ໜ້າສົງໄສ.

ລະມັດລະວັງຄຳຂໍເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ຢ່າຕອບອີເມວ, ຂໍ້ຄວາມຕອບໂຕ້ ຫຼື ໜ້າຈໍປັອບອັບທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ຂໍເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນວ່າ ລະຫັດຜ່ານ, ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ເລກບັດເຄຣດິດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ວັນເດືອນປີເກີດຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ຄວາມນັ້ນມາຈາກເວັບໄຊທີ່ທ່ານເຊື່ອຖື ເຊັ່ນວ່າ ທະນາຄານຂອງທ່ານກໍຕາມ, ຢ່າຄລິກໃສ່ລິ້ງ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕອບກັບເດັດຂາດ. ມັນດີກວ່າໃນການເຂົ້າຫາເວັບໄຊ ຫຼື ແອັບຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາຈື່ວ່າ, ເວັບໄຊ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງແທ້ຈິງຈະບໍ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນການເງິນຜ່ານທາງອີເມວ.

ລະວັງຜູ້ປອມຕົວ

ຖ້າບາງຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກສົ່ງອີເມວຫາທ່ານ, ແຕ່ຂໍ້ຄວາມປາກົດວ່າແປກໆ, ບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະຖືກລັກໃຊ້ກໍເປັນໄດ້.

ລະວັງ:

  • ການຮ້ອງຂໍເອົາເງິນຢ່າງຮີບດ່ວນ
  • ບຸກຄົນທີ່ອ້າງວ່າຖືກລອຍແພຢູ່ປະເທດອື່ນ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
  • ບຸກຄົນທີ່ບອກວ່າໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກລັອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂທຫາໄດ້

ຢ່າຕອບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຄລິກໃສ່ລິ້ງຕ່າງໆເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານສາມາດຢືນຢັນວ່າອີເມວນັ້ນເປັນຂອງແທ້.

ກວດເບິ່ງໄຟລ໌ໃຫ້ລະອຽດກ່ອນດາວໂຫຼດ

ບາງການຫຼອກເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນສາມາດເກີດຂຶ້ນຜ່ານເອກະສານ ແລະ ໄຟລ໌ຄັດຕິດ PDF ທີ່ຕິດໄວຣັສ. ຖ້າທ່ານພົບເຫັນໄຟລ໌ຄັດຕິດທີ່ໜ້າສົງໄສ, ກະລຸນາໃຊ້ Chrome ຫຼື Google Drive ເພື່ອເປີດມັນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕິດໄວຣັສ. ຖ້າພວກເຮົາກວດພົບໄວຣັສ, ພວກເຮົາຈະສະແດງຄຳເຕືອນໃຫ້ທ່ານເຫັນ.

ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພ

ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການໃຊ້ WiFi ຟຣີ, ເຖິງແມ່ນອັນທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານກໍຕາມ. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະ, ໃຜກໍຕາມຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງອາດຈະສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໃນອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ ເຊັ່ນວ່າ ເວັບໄຊທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານພິມໃສ່ເວັບໄຊຕ່າງໆໄດ້. ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ WiFi ສາທາລະນະ ຫຼື ຟຣີ, ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ໃນແຖບທີ່ຢູ່ວ່າເວັບໄຊໃດໜຶ່ງປອດໄພຫຼືບໍ່.

ຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນລັບ

ໃນເວລາທີ່ທ່ານກຳລັງທ່ອງເວັບ – ແລະ ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນອ່ອນໄຫວ ເຊັ່ນວ່າ ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ລາຍລະອຽດບັດເຄຣດິດ – ກະລຸນາກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງແມ່ນປອດໄພຫຼືບໍ່. URL ທີ່ປອດໄພຈະເລີ່ມດ້ວຍ HTTPS. ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ຈະສະແດງໄອຄອນລັອກເຕັມກະແຈສີຂຽວໃນຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ URL ແລະ ບອກວ່າ “Secure”. ຖ້າມັນບໍ່ປອດໄພ, ມັນຈະສະແດງ “Not Secure”. HTTPS ຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານປອດໄພໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ ຫຼື ແອັບຂອງທ່ານກັບເວັບໄຊທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງຢ່າງປອດໄພ.