ອິນເຕີເນັດທີ່ປອດໄພກວ່າ

ພວກເຮົາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດປອດໄພກວ່າສຳລັບທຸກຄົນ.

ພວກເຮົາມີປະຫວັດທີ່ຍາວນານໃນການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດບໍ່ພຽງແຕ່ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ທັງໝົດໂລກອອນລາຍນຳອີກ. ເມື່ອທ່ານສ້າງເທັກໂນໂລຢີເພື່ອຮັກສາໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາປອດໄພຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຊອກໂອກາດແບ່ງປັນມັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນ. ແລະ ເພາະວ່າອັນຕະລາຍປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ, ມາດຕະການແບບປັບຕົວ ແລະ ກ້າວໄປທາງໜ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ປູເສັ້ນທາງເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນປະຕິບັດຕາມ.

ການທ່ອງເວັບຢ່າງປອດໄພປົກປ້ອງຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຊ້ Chrome ເທົ່ານັ້ນ

ທຳອິດ ພວກເຮົາສ້າງ ເທັກໂນໂລຢີການທ່ອງເວັບຢ່າງປອດໄພ ຂອງພວກເຮົາເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ Chrome ຈາກມັລແວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມພິດຊິງ ໂດຍການແຈ້ງເຕືອນເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອພວກເຂົາພະຍາຍາມເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທີ່ອັນຕະລາຍ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີນີ້ຟຣີສຳລັບບໍລິສັດອື່ນເພື່ອໃຊ້ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ຮວມທັງ Apple Safari ແລະ Mozilla Firefox. ໃນທຸກມື້ນີ້, ເຄິ່ງໜຶ່ງປະຊາກອນອອນລາຍຂອງໂລກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພ.

ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງເຕືອນເຈົ້າຂອງເວັບໄຊເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຂົາເຈົ້າມີຈຸດບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະເໜີເຄື່ອງມືຟຣີໃຫ້ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໂດຍການສືບຕໍ່ແບ່ງປັນເທັກໂນໂລຢີຄວາມປອດໄພໃໝ່ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພັດທະນາມັນ, ພວກເຮົາຊ່ວຍສ້າງອິນເຕີເນັດທີ່ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນ.

ພວກເຮົາໃຊ້ HTTPS ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທ່ອງອິນເຕີເນັດ

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານ ການເຂົ້າລະຫັດລັບ HTTPS ປົກປ້ອງທ່ານຈາກສາຍຕາທີ່ສອດຮູ້ສອດເຫັນ ແລະ ແຮັກເກີທີ່ອັນຕະລາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ສິ່ງ ແລະ ຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເວັບໄຊນຳໃຊ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າລະຫັດລັບ HTTPS ເປັນໜຶ່ງໃນສັນຍານທີ່ອະກໍຣິທຶມຂອງ Google Search ນຳໃຊ້ ໃນເວລາຈັດອັນດັບເວັບໄຊໃນຜົນການຊອກຫາຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສ້າງຮາງວັນຄວາມປອດໄພເພື່ອແຈ້ງບອກຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອໄພ

ຢູ່ Google ພວກເຮົາສ້າງ ໂຄງການຮາງວັນຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເອກະລາດໃນການຄົ້ນພົບຄວາມສ່ຽງໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສ້າງການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ. ໃນແຕ່ລະປີ ພວກເຮົາໃຫ້ເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການວິໄຈ ແລະ ຮາງວັນການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ. ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາໃຊ້ໂຄງການຮາງວັນຄວາມປອດໄພສຳລັບຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນ Google ເຊັ່ນວ່າ Chrome ແລະ Android.

ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ພັດທະນາ

ພວກເຮົາແບ່ງປັນເທັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຄົນອື່ນ. ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຕົວສະແກນຄວາມປອດໄພ Google Cloud ມີໃຫ້ຟຣີຕໍ່ກັບຜູ້ພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະແກນ ແລະ ວິເຄາະແອັບພລິເຄຊັນໃນເວັບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ App Engine ເພື່ອຫາຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.

ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງເສີມອິນເຕີເນັດທີ່ປອດໄພກວ່າ

ນັບແຕ່ 2010 Google ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ລາຍງານຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຊິ່ງສະແດງສະຖິຕິກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ການລຶບລິຂະສິດອອກ, ຄຳຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ການລິເລີ່ມດ້ານຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການທ່ອງເວັບຢ່າງປອດໄພ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ການເຂົ້າລະຫັດລັບສຳລັບເວັບໄຊ ແລະ ອີເມວຂອງອຸດສາຫະກຳນຳ. ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນອື່ນນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງອິນເຕີເນັດທີ່ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນ