ໂຄສະນາດຳເນີນແນວໃດ

ພວກເຮົາບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍອີງໃສ່ການສະແດງໂຄສະນາ, ທັງໃນການບໍລິການຂອງ Google ແລະ ໃນເວັບໄຊ ແລະ ແອັບມືຖືທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ. ໂຄສະນາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຟຣີສຳລັບທຸກຄົນ. ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນວ່າ ຊື່, ທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄສະນາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ

ພວກເຮົາພະຍາຍາມສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໂຄສະນາທີ່ເປັນປະໂຫຍດໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບເອົາຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຮວມທັງການຊອກຫາ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ເວັບໄຊ ແລະ ແອັບທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້, ວິດີໂອ ແລະ ໂຄສະນາທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາ ເຊັ່ນວ່າ ກຸ່ມອາຍຸ, ເພດ ແລະ ຫົວຂໍ້ຄວາມສົນໃຈ.

ຖ້າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ໂຄສະນາທີ່ທ່ານເຫັນໃນອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງທ່ານ. ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄ່າປີ້ຍົນໄປປາຣິສໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນເວລາຕໍ່ມາໃນຄືນນັ້ນ.

ຜູ້ໂຄສະນາຈ່າຍແຕ່ຄ່າໂຄສະນາທີ່ຜູ້ຄົນເບິ່ງ ຫຼື ແຕະ ເທົ່ານັ້ນ

ເມື່ອຜູ້ໂຄສະນາດຳເນີນແຄມເປນໂຄສະນານຳພວກເຮົາ, ພວກເຂົາຈ່າຍໃຫ້ພວກເຮົາອີງໃສ່ວ່າໂຄສະນາເຫຼົ່ານັ້ນມີຜົນຕົວຈິງແນວໃດເທົ່ານັ້ນ — ບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ນັ້ນສາມາດຮວມມີແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ບາງຄົນເບິ່ງ ຫຼື ແຕະໂຄສະນາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ດຳເນີນການໃດໜຶ່ງຫຼັງຈາກເຫັນໂຄສະນາ ເຊັ່ນວ່າ ດາວໂຫຼດແອັບ ຫຼື ປະກອບແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍ.

ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ຜູ້ໂຄສະນາເຫັນວ່າແຄມເປນໂຄສະນາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜົນດີປານໃດ

ພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜົນການໂຄສະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆຂອງທ່ານ. ຢູ່ທຸກໆຈຸດໃນຂະບວນການສະແດງໂຄສະນາໃຫ້ທ່ານເຫັນ, ພວກເຮົາປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.

ໂຄສະນາເຮັດວຽກແນວໃດຢູ່ໃນການບໍລິການຂອງ Google ແລະ ເວັບໄຊຄູ່ຮ່ວມງານ

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສະແດງໂຄສະນາທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານ, ບໍ່ວ່າພວກມັນຈະຢູ່ໃນການບໍລິການຂອງ Google ຫຼື ເວັບໄຊ ແລະ ແອັບມືຖືທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາຫຼືບໍ່ກໍຕາມ

ລົດຖີບສີຕ່າງໆຢູ່ໃນໜ້າຈໍໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ

ໂຄສະນາໃນການຊອກຫາເຮັດວຽກແນວໃດ

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ Google Search, ໂຄສະນາອາດຈະປາກົດຢູ່ທາງຂ້າງ ຫຼື ຢູ່ເທິງຜົນການຊອກຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ສະແດງຂຶ້ນຕາມການຊອກຫາທີ່ທ່ານຫາກໍຊອກ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຊອກຫາ “ລົດຖີບ”, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາສຳລັບການຂາຍລົດຖີບທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

ໃນກໍລະນີອື່ນ, ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນວ່າ ການຊອກຫາໃນຜ່ານມາຂອງທ່ານ ຫຼື ເວັບໄຊທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເພື່ອຊ່ວຍນຳສົ່ງໂຄສະນາທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່າ. ເພາະວ່າທ່ານເຄີຍຊອກຫາ “ລົດຖີບ” ແລ້ວ, ຖ້າຕອນນີ້ທ່ານຊອກຫາ “ການພັກຜ່ອນ” ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາໃນການຊອກຫາສຳລັບສະຖານທີ່ເພື່ອໄປຂີ່ລົດຖີບໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄປພັກຜ່ອນ.

Google Ads ໃນ Gmail ທີ່ໝາຍບອກເປັນສີເຫຼືອງ

ໂຄສະນາໃນ YouTube ເຮັດວຽກແນວໃດ

ເມື່ອທ່ານເບິ່ງວິດີໂອໃນ YouTube, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາທີ່ຫຼິ້ນກ່ອນ ຫຼື ຢູ່ໃນໜ້າວິດີໂອນັ້ນ. ໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ເບິ່ງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນເຊັ່ນວ່າ ການຊອກຫາໃນ YouTube ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງທ່ານ.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຊອກຫາ “ຄຳແນະນຳແຟຊັນ” ຫຼື ເບິ່ງວິດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມງາມ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາສຳລັບຊຸດຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມໃໝ່ໆ. ໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນຜູ້ສ້າງວິດີໂອທີ່ທ່ານເບິ່ງ.

ທ່ານສາມາດຂ້າມຫຼາຍໆໂຄສະນາໃນ YouTube ໄດ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເບິ່ງພວກມັນ.

ວິດີໂອ YouTube ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສຸກ ມີໂຄສະນາແບບປັອບອັບສຳລັບແວ່ນຕາກັນແດດທັນສະໄໝ

ໂຄສະນາໃນ Gmail ເຮັດວຽກແນວໃດ

ໂຄສະນາທີ່ທ່ານເຫັນໃນ Gmail ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານໃນການບໍລິການອື່ນໆຂອງ Google ເຊັ່ນວ່າ YouTube ຫຼື ການຊອກຫາ ສາມາດມີຜົນຕໍ່ກັບປະເພດໂຄສະນາທີ່ທ່ານເຫັນໃນ Gmail ໄດ້. Google ບໍ່ໃຊ້ຄຳຊອກຫາ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃນອິນບັອກຂອງທ່ານເພື່ອສະແດງໂຄສະນາໃຫ້ທ່ານເຫັນ. ບໍ່ມີໃຜອ່ານອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອສະແດງໂຄສະນາໃຫ້ທ່ານເຫັນ.

ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບພ້ອມຮູບໂປຣໄຟລ໌ ມີໂຄສະນາສຳລັບຖົງສີຂຽວທີ່ທັນສະໄໝ

ໂຄສະນາເຮັດວຽກແນວໃດໃນເວັບໄຊຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Google

ຫຼາຍໆເວັບໄຊ ແລະ ແອັບມືຖືຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາເພື່ອສະແດງໂຄສະນາ. ຜູ້ໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ຕັດສິນໃຈສະແດງໂຄສະນາທີ່ໃຫ້ຕໍ່ກັບ “ປະເພດ” ຜູ້ຊົມຕ່າງໆ ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນກັບພວກເຮົາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບເອົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວອອນລາຍຂອງທ່ານ: ຕົວຢ່າງ, “ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 25 – 34 ປີຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການເດີນທາງ”.

ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາອາດຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໂຄສະນາອີງໃສ່ເວັບໄຊທີ່ທ່ານເຄີຍເຂົ້າເບິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ — ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາສຳລັບເກີບສີແດງທີ່ທ່ານເຄີຍເພີ່ມໃສ່ລໍ້ຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຂອງທ່ານ ແຕ່ຕັດສິນໃຈບໍ່ຊື້. ແຕ່ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ ເຊັ່ນວ່າ ຊື່, ທີ່ຢູ່ອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ມູນຮຽກເກັບເງິນຂອງທ່ານ.

ຄວບຄຸມປະສົບການໂຄສະນາ Google ຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາໃຫ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆແກ່ທ່ານເພື່ອຄວບຄຸມປະເພດຂອງໂຄສະນາທີ່ທ່ານເຫັນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ອອກຈາກລະບົບກໍຕາມ.

ແທັບເລັດທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ໂຄສະນາສຳລັບແວ່ນຕາກັນແດດ

ຄວບຄຸມໂຄສະນາອີງຕາມການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ

ໃນ ການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາ ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໂຄສະນາຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ວ່າທ່ານສົນໃຈຫົວຂໍ້ໃດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າການປັບແຕ່ງໂຄສະນາເປັນແບບສ່ວນຕົວເພື່ອບອກ Google ວ່າທ່ານມັກເພງປັອບ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາສຳລັບການວາງຈຳໜ່າຍ ແລະ ລາຍການສະແດງທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ YouTube.

ຖ້າທ່ານປິດການປັບແຕ່ງໂຄສະນາເປັນແບບສ່ວນຕົວ ໃນຂະນະທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ພວກເຮົາຈະຢຸດສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານໃນທົ່ວການບໍລິການຂອງ Google ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວັບໄຊແລະ ແອັບທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານອອກຈາກລະບົບ, ການປິດການປັບແຕ່ງໂຄສະນາເປັນແບບສ່ວນຕົວມີຜົນຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງ Google ຢູ່ບ່ອນທີ່ສະແດງໂຄສະນາເທົ່ານັ້ນ.

ໂຄສະນາ Google ສຳລັບລົດສີຂຽວທີ່ມີປຸ່ມປິດສຽງຢູ່ສ່ວນເທິງ

ເອົາໂຄສະນາທີທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເຫັນອອກ

ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານຄວາມສາມາດ ປິດສຽງໂຄສະນານີ້ ຕໍ່ກັບຫຼາຍໂຄສະນາທີ່ພວກເຮົາສະແດງຜ່ານເວັບໄຊ ແລະ ແອັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການເລືອກ “X” ຢູ່ມຸມຂອງໂຄສະນາ, ທ່ານຈະສາມາດລຶບໂຄສະນາທີ່ທ່ານເຫັນວ່າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກໄດ້.

ຕົວຢ່າງ, ໂຄສະນາລົດອາດຈະມີປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ທ່ານກຳລັງຊອກຫາລົດໃໝ່, ແຕ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານກຳລັງຂັບລົດເລາະຫຼິ້ນຢ່າງມີຄວາມສຸກກັບລົດໃໝ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການເຫັນໂຄສະນາຈາກ Google ລົດທີ່ທ່ານຫາກໍຊື້ຕື່ມອີກ.

ຖ້າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາຂອງທ່ານ, ການຄວບຄຸມນີ້ຈະມີຜົນໃນທຸກອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊ ແລະ ແອັບທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ.

ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກໂຄສະນາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ ໂດຍການໃຊ້ ບລັອກຜູ້ໂຄສະນານີ້ ໃນບັນດາການບໍລິການຂອງ Google ທີ່ສະແດງໂຄສະນາ.

ໂຄສະນາສຳລັບແວ່ນຕາກັນແດດທີ່ມີປຸ່ມຂໍ້ມູນຢູ່ສ່ວນເທິງເບື້ອງຂວາ

ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດເພື່ອສະແດງໂຄສະນາໃຫ້ທ່ານເຫັນ

ພວກເຮົາຕ້ອງການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ກຳລັງຖືກໃຊ້ເພື່ອສະແດງໂຄສະນາໃຫ້ທ່ານເຫັນ. ເປັນຫຍັງໂຄສະນານີ້ມີຄຸນສົມບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຄລິກໃສ່ຄຳເຕືອນບອກເພື່ອເບິ່ງໄດ້ວ່າຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເຫັນໂຄສະນາທີ່ສະແດງໃຫ້. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາສຳລັບເຄື່ອງນຸ່ງ ເພາະວ່າທ່ານຫາກໍເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊແຟຊັນ. ຫຼື ຖ້າທ່ານເຫັນໂຄສະນາສຳລັບຮ້ານຄ້າ, ທ່ານອາດຈະເຫັນວ່າມັນແມ່ນຍ້ອນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນປະເພດນີ້ຊ່ວຍພວກເຮົາສະແດງໂຄສະນາກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານອາດຈະເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດ. ແຕ່ຈົ່ງຈື່ວ່າ, ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນີ້ກັບຜູ້ໂຄສະນາ.