Ελέγχετε πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της επιχείρησής σας

Καθώς τα δεδομένα σας είναι πολύ σημαντικά για την επιχείρησή σας, είναι απαραίτητο να βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Εσείς επιλέγετε ποια δεδομένα κοινοποιεί η επιχείρησή σας στην Google βάσει των προϊόντων και των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.

Επιλέγετε τα προϊόντα και τις λειτουργίες που ανταποκρίνονται στους στόχους της επιχείρησής σας και στις προτιμήσεις σας για τα δεδομένα

Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα κατάλληλα προϊόντα για την επιχείρησή σας, τα έχουμε ομαδοποιήσει ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούν τα δεδομένα που κοινοποιείτε και το επίπεδο ελέγχου που ασκείτε στα συγκεκριμένα δεδομένα. Σε ορισμένα προϊόντα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες χρήσης δεδομένων, για να εξασφαλίσετε καλύτερες πληροφορίες και αποφάσεις για την επιχείρησή σας.

Αν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί πολλά προϊόντα, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να τα συνδέσετε και να κοινοποιήσετε δεδομένα από το ένα στο άλλο. Κατόπιν, όλα τα δεδομένα σας θα ακολουθούν τις οδηγίες με την ευρύτερη χρήση, οι οποίες ισχύουν για τα συνδεδεμένα προϊόντα σας.

Ο χειρισμός οποιωνδήποτε εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων που κοινοποιεί η επιχείρησή σας στην Google για λόγους βελτιστοποίησης του μάρκετινγκ (όπως λίστες cookie και δεδομένα μετατροπών) γίνεται σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες χρήσης.

Επίσης, τυχόν συγκριτικές αξιολογήσεις, αναφορές κοόρτης του κλάδου ή στατιστικά στοιχεία προϊόντων που δημοσιεύουμε βασίζονται σε δημοσίως διαθέσιμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρησή σας μπορεί να ταυτοποιηθεί μόνο εάν μας δώσετε την άδειά σας.

Διατηρήστε τα δεδομένα σας απομονωμένα

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διατηρούνται τα δεδομένα που μοιράζεστε με την Google απομονωμένα από τα δεδομένα άλλων προϊόντων και επιχειρήσεων, εκτός εάν επιλέξετε διαφορετική διαχείριση

Τώρα έχετε την επιλογή να μοιραστείτε δεδομένα για νέες πρόσθετες πληροφορίες

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για εσάς, προκειμένου να μοιράζεστε τα δεδομένα σας, εφόσον το επιλέξετε, ούτως ώστε να συλλέγονται συγκεντρωτικά δεδομένα για τη δημιουργία νέων πρόσθετων πληροφοριών και τη βελτίωση της απόδοσης

Χρησιμοποιώντας ως βάση τα δεδομένα της Google, και λιγότερο στα δεδομένα που έχετε κοινοποιήσει

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση των συγκεντρωτικών δεδομένων και των αλγορίθμων της Google, με περιορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων από πλευράς σας

Google Marketing Platform

Τα δεδομένα που δημιουργείτε κατά τη χρήση του Google Marketing Platform τα οποία ταυτοποιούν την εταιρεία σας, καθώς και τυχόν δεδομένα που μοιράζεστε με το Google Marketing Platform, προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από την επιχείρησή σας. Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ποτέ σε άλλα προϊόντα Google ή σε άλλες επιχειρήσεις μέσω των υπηρεσιών μας χωρίς τη συναίνεσή σας.

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον αντιπρόσωπο ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος για την υλοποίηση του μάρκετινγκ της επιχείρησής σας με το Google Marketing Platform (και αυτός ο αντιπρόσωπος ή το τρίτο μέρος κατέχει τη σύμβαση με την Google), μπορούμε να μοιραστούμε δεδομένα με την επιχείρησή σας μόνο εάν ο κάτοχος της σύμβασης μάς εξουσιοδοτήσει για αυτόν τον σκοπό. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μόνα άτομα στην Google που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησής σας είναι εκείνα που τα χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών Google Marketing Platform. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου και οι περιορισμοί συμβάλλουν στην αποτροπή της εμφάνισης ή της χρήσης των δεδομένων σας από άλλα άτομα, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά για το αντίθετο.

Εάν έχετε επιλέξει να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στο Google Marketing Platform σε προϊόντα που ανήκουν στην Google, όπως το YouTube, εξακολουθείτε να έχετε τον έλεγχο των δεδομένων σας: Τα προϊόντα Google έχουν την ίδια ακριβώς πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις διαφημίσεις σας, όπως άλλοι εκδότες. Τυχόν δεδομένα που συλλέγονται από την Google σε προϊόντα που ανήκουν στην Google παραμένουν πάντα προστατευμένα βάσει της Πολιτικής απορρήτου μας. Όταν διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα τελικού χρήστη για το Display & Video 360, για το Campaign Manager και για το Search Ads 360 εκ μέρους του πελάτη, θα ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας του πελάτη βάση του GDPR.

Σύμφωνα με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν το Display & Video 360 και το Campaign Manager θα πρέπει να λαμβάνουν νομικά έγκυρη συναίνεση για τους τελικούς χρήστες στον ΕΟΧ για την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων και τη χρήση cookie. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ετικετών Floodlight για την παρακολούθηση μετατροπών και τη δημιουργία λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Google Cloud Platform

Ως πελάτης του Google Cloud Platform, εσείς επιλέγετε ποια δεδομένα αποθηκεύει η επιχείρησή σας και ποιες εφαρμογές δημιουργεί και εκτελεί στην υπηρεσία. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά βάσει του συμφωνητικού που έχουμε συνάψει με την επιχείρησή σας. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που υποβάλλετε στο Google Cloud Platform για διαφημιστικούς σκοπούς (και έχουμε σχετική πιστοποίηση βάσει του προτύπου απορρήτου στο cloud ISO 27018).

Παρέχουμε δεσμεύσεις διαγραφής, καθώς και διαφάνεια ως προς τη δευτερεύουσα επεξεργασία από προμηθευτές οι τοποθεσίες από τις οποίες παρέχουμε το Google Cloud Platform. Προκειμένου να παρέχουμε διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση αυστηρών προτύπων, υποβαλλόμαστε τακτικά σε ελέγχους τρίτου μέρους οι οποίοι επαληθεύουν ανεξάρτητα τους ελέγχους μας για την ασφάλεια, το απόρρητο και τη συμμόρφωση.

Όταν διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα τελικού χρήστη για αυτό το προϊόν εκ μέρους του πελάτη, θα ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας του πελάτη βάσει του GDPR. Έχουμε ενημερώσει τους όρους επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του GDPR σχετικά με τις συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Google Analytics

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών στους ιστότοπους και τις εφαρμογές σας είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Το Google Analytics και το Google Analytics 360 συλλέγουν δεδομένα σχετικά με ιδιοκτησίες που έχετε επιλέξει -από ιστοτόπους και εφαρμογές μέχρι κανάλια εκτός σύνδεσης- για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να επιτύχει τους στόχους της. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα ελέγχου των δεδομένων σας και επιλογές για την κοινοποίησή τους στην Google. Εσείς αποφασίζετε εάν οι ομάδες πωλήσεων και υποστήριξης που διαθέτουμε θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας, καθώς και εάν η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τη βελτίωση των προϊόντων της. Μπορείτε να συνδυάσετε τα δεδομένα της επιχείρησής σας με ευρύτερα συγκεντρωτικά δεδομένα κοινού και ιστοτόπου, για να κερδίσετε πολύτιμες πληροφορίες μάρκετινγκ, όπως συγκριτικές αξιολογήσεις για τον κλάδο σας, αλλά και να εξαιρεθείτε από αυτήν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή. Επίσης, μπορείτε να κατεβάζετε τα δεδομένα αναφορών της ιδιοκτησίας σας μέσω προγραμματισμού και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Όταν διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα τελικού χρήστη για το Google Analytics, τον Διαχειριστή ετικετών, το Optimize, το Data Studio, το Attribution, το Audience Center και το Google Analytics για Firebase εκ μέρους του πελάτη, θα ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας του πελάτη βάσει του GDPR. Έχουμε εφαρμόσει νέους ελέγχους για τους πελάτες του Google Analytics, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τη διατήρηση και τη διαγραφή των δεδομένων τους - δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Google AdSense

Αναλύουμε και συνδυάζουμε τα δεδομένα του κοινού σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων και τη βελτίωση της δημιουργίας εσόδων. Ως εκδότης του AdSense, έχετε τον έλεγχο των διαφημίσεων που εμφανίζονται στη σελίδα σας αποκλείοντας ορισμένες κατηγορίες ή ορισμένα URL διαφημιζόμενων. Μπορείτε να κατεβάσετε παλαιότερες εκθέσεις κερδών ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη χρήση του AdSense, καταργώντας τον κώδικα από τον ιστότοπό σας ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, οι εκδότες θα πρέπει να λαμβάνουν τη συναίνεση των χρηστών για τα cookie όπου απαιτείται νομικά και για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις για χρήστες στον ΕΟΧ. Οι εκδότες θα πρέπει επίσης να προσδιορίζουν με σαφήνεια κάθε μέρος που ενδέχεται να συλλέξει, να λάβει ή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των τελικών χρηστών.

G Suite

Ως πελάτης του G Suite ή του G Suite for Education, έχετε τον έλεγχο όλων των δεδομένων που υποβάλλει η επιχείρησή σας και τα οποία αποθηκεύει στις υπηρεσίες G Suite. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά βάσει του συμφωνητικού που έχουμε συνάψει με την επιχείρησή σας. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που υποβάλλετε στο G Suite για διαφημιστικούς σκοπούς (και έχουμε σχετική πιστοποίηση βάσει του προτύπου απορρήτου στο cloud ISO 27018).

Παρέχουμε δεσμεύσεις διαγραφής, καθώς και διαφάνεια ως προς τη δευτερεύουσα επεξεργασία από παρόχους (όπως υπηρεσίες υποστήριξης) και οι τοποθεσίες των κέντρων δεδομένων μας. Προκειμένου να παρέχουμε διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση αυστηρών προτύπων, υποβαλλόμαστε τακτικά σε ελέγχους τρίτου μέρους οι οποίοι επαληθεύουν ανεξάρτητα τα στοιχεία ελέγχου ασφάλειας, απορρήτου και συμμόρφωσής μας.

Όταν διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα τελικού χρήστη για αυτό το προϊόν εκ μέρους του πελάτη, θα ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας του πελάτη βάσει του GDPR. Έχουμε ενημερώσει τους όρους επεξεργασίας δεδομένων μας, προκειμένου να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του GDPR σχετικά με τα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων.

Εφαρμογές Play

Η επιχείρησή σας, στα πλαίσια του ρόλου της ως προγραμματιστή στο Play, μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και αναφορές που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσής της. Καθώς παρέχουμε την πλατφόρμα μεταξύ του προγραμματιστή και του χρήστη, διαθέτουμε αναλυτικά στοιχεία και συναφή δεδομένα συναλλαγών που κοινοποιούμε στην επιχείρησή σας. Επίσης, σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου που διαθέτουμε, συλλέγουμε δεδομένα χρήστη, για να δημιουργήσουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες σας. Μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα σας, να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας στο Play Console ή ακόμα και να σταματήσετε την περαιτέρω διανομή της εφαρμογής σας μέσω του Play οποιαδήποτε στιγμή.

YouTube

Ως δημιουργός, ανεβάζετε τα βίντεό σας στο YouTube και μετά εμείς τα προβάλλουμε σε χρήστες ανάλογα με το τι παρακολουθούν, τι τους ενδιαφέρει ή τι αναζητούν. Μπορείτε πάντα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου βίντεο στο Creator Studio. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή ποιοι βλέπουν το περιεχόμενο των βίντεό σας ή διαγράφουν τα βίντεο. Συλλέγουμε αναλυτικά στοιχεία για τη δραστηριότητα στο κανάλι και τα βίντεό σας και σας παρέχουμε αυτά τα δεδομένα στο YouTube Analytics, καθώς και αναφορές με δυνατότητα λήψης μέσω των υπηρεσιών API YouTube.

Δημοσιεύουμε ορισμένα αναλυτικά στοιχεία καναλιού και βίντεο, όπως αριθμούς συνδρομητών και προβολές βίντεο, δημόσια στη σελίδα του καναλιού σας, στη σελίδα παρακολούθησης, στους ιστοτόπους τάσεων του YouTube και μέσω των υπηρεσιών API. Επίσης, μπορεί να κοινοποιήσουμε σε συνεργάτες διαφημίσεων και πωλήσεων συγκεντρωτικά, ανωνυμοποιημένα δεδομένα βίντεο και καναλιού που δεν είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορεί να αναφέρουμε ότι ο αριθμός των βίντεο για τη φυσική κατάσταση έχει διπλασιαστεί το περασμένο έτος σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε νέες μεθόδους, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες σε επιχειρήσεις και διαφημιζόμενους, ιδιαίτερα καθώς οι προβολές μεταβάλλονται ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες και συσκευές. Διασφαλίζουμε ότι αυτές οι μέθοδοι συνάδουν με την Πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε, για λόγους προστασίας και ασφάλειας των χρηστών μας.

Google Pay

Ως συνεργάτης έκδοσης καρτών Google Pay, σας δίνουμε τον έλεγχο παρέχοντας απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας, όπως για την ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων, τον εντοπισμό απάτης ή τον εμπλουτισμό της εμπειρίας χρήστη εντός της εφαρμογής, ή για να ανταποκριθούμε σε κάποιο κυβερνητικό ή ρυθμιστικό ερώτημα.

Σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες από χρήστες σχετικά με τον ρυθμό πληρωμών και την τοποθεσία της συσκευής τους, προκειμένου να παρέχουμε βοήθεια, για παράδειγμα, με υπηρεσίες χρήστη, όπως προσφορές Google Pay, αντιμετώπιση προβλημάτων, αναφορές απόδοσης επιχείρησης και εντοπισμό απάτης.

Android Auto

Ως κατασκευαστής αυτοκινήτων ή πάροχος μονάδων κεφαλής αυτοκινήτου, η επιχείρησή σας μπορεί να χρησιμοποιεί το Android ως πλατφόρμα για ολόκληρο το σύστημα του εσωτερικού του αυτοκινήτου ή/και τη λειτουργία ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Τυχόν εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Google, που υπάρχουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιούν το μοντέλο αδειών Android για να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα από την πλατφόρμα. Συλλέγουμε δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση εφαρμογών Google, όπως το Play και τους Χάρτες, οι οποίες εκτελούνται στην πλατφόρμα σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου μας.

Επιπλέον, προσφέρουμε μια λύση του Android Auto η οποία έχει τη μορφή "λειτουργίας προβολής" και μπορεί να ενσωματωθεί από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων παράλληλα με οποιαδήποτε ενσωματωμένη πλατφόρμα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν το τηλέφωνό τους στο αυτοκίνητο, προκειμένου να προβάλουν τους Χάρτες και άλλες εφαρμογές στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, ενώ επιτρέπεται επίσης στο τηλέφωνο να συλλέγει βασικές πληροφορίες για το αυτοκίνητο (όπως ενδείξεις GPS, κατασκευαστής, μοντέλο και κατάσταση στάθμευσης/οδήγησης), προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εφαρμογών και της ενσωμάτωσης μεταξύ του τηλεφώνου και του αυτοκινήτου.

Android TV

Ως πάροχος περιεχομένου στην πλατφόρμα Android TV, έχετε τον έλεγχο των δεδομένων που παρέχονται από την υπηρεσία σας και μπορείτε να αναζητάτε πληροφορίες απευθείας από τους χρήστες, χρησιμοποιώντας το τυπικό πλαίσιο αδειών εφαρμογής Android.

Παρέχουμε βασικά δεδομένα συσκευής, για να βοηθάμε στον εντοπισμό και τη διόρθωση ζητημάτων που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες συσκευές ή εκδόσεις. Οι χειριστές συσκευών έχουν πλήρη ορατότητα στον αριθμό των ενεργοποιημένων συσκευών και μπορούν να εγκαθιστούν ενημερώσεις λογισμικού σε όλες τις συσκευές ανά πάσα στιγμή. Συλλέγουμε φωνητικές αναζητήσεις και αναλογίες κλικ/εμφανίσεων για τη βελτίωση της υπηρεσίας ​σύμφωνα ​με ​τους όρους της Πολιτικής απορρήτου μας.​

Android Enterprise

Ως πελάτης Enterprise ο οποίος έχει αναπτύξει συσκευές Android με τη Διαχείριση κινητών συσκευών επιχείρησης (EMM), ελέγχετε όλα τα δεδομένα που υποβάλλει η επιχείρησή σας μέσω (i) του παρόχου EMM ως προς τη χρήση του διαχειριζόμενου Google Play και του Android Management API ή (ii) της χρήσης του διαχειριζόμενου Google Play Store από τους χρήστες στις συσκευές τους Android. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με το συμφωνητικό που έχουμε συνάψει με την επιχείρησή σας. Δεν χρησιμοποιούμε δεδομένα τα οποία τοποθετείτε στο διαχειριζόμενο Google Play ή στο Android Management API για σκοπούς διαφήμισης.

Παρέχουμε δεσμεύσεις για τη διαγραφή δεδομένων, καθώς και διαφάνεια ως προς τη δευτερεύουσα επεξεργασία από παρόχους (όπως υπηρεσίες υποστήριξης) και οι τοποθεσίες των κέντρων δεδομένων μας.

Δίνουμε στους χρήστες τη δυνατότητα ελέγχου του απορρήτου των δεδομένων τους

Διατηρούμε ιδιωτικά τα δεδομένα των τελικών χρηστών μας και τους δίνουμε τη δυνατότητα ελέγχου των τύπων δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε. Δημιουργήσαμε την ενότητα Λογαριασμός Google, για να προσφέρουμε στους χρήστες γρήγορη πρόσβαση σε εύχρηστα εργαλεία που τους βοηθούν να διαχειρίζονται το απόρρητο και την ασφάλειά τους. Επίσης, αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις απέναντι στους χρήστες μας σχετικά με το τι δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και ποιες δυνατότητες ελέγχου τούς παρέχουμε.